Investiční produkty a poradenství

Důležitou součástí jsou možnosti zhodnocování finančních prostředků. V tomto segmentu klientům nabízíme nejširší paletu produktů a služeb.

Nabízíme nejen prodej investičních produktů, ale vytvoření individuálního investičního portfolia a strategie poskládaných z těchto investičních nástrojů:

Protože věříme, že každý investor je jiný, Váš bankéř bude potřebovat čas na to, aby Vás skutečně poznal, aby s Vámi mohl nastavit tu správnou strategii.


Využíváme k tomu čtyřfázový proces.

1. Nastavení cílů

 • Poznání aktuální situace klienta
 • Pochopení finančních cílů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu
 • Poznání postoje k výnosu, riziku a likviditě možnost zhodnocení finančních prostředků

2. Nalezení odpovídajícího řešení

 • Navržení řešení bankéřem
 • Navržení strategické alokace aktiv dle specifik klienta (zohlednění vztahu mezi rizikem, výnosem a likviditou) a úvah nad tržním očekáváním analytiků RB možnost zhodnocení finančních prostředků

 

3. Společná implementace vybraného řešení

 • Finální doladění a realizace řešení
 • Naplnění strategické alokace konkrétními produkty při zohlednění specifik klienta, aktuálního stavu finančních trhů a výhledu na jeho vývoj
 • Využití „otevřené architektury“, kdy jsou objektivně vyhledávány na trhu nejvhodnější investiční instrumenty v rámci dané třídy aktiv možnost zhodnocení finančních prostředků

 

4. Pravidelné hodnocení a revize implementovaného řešení

 • Ověření naplnění očekávání daného řešení
 • Průběžná podpora ze strany osobního bankéře v rámci investiční strategie
 • Vyhodnocení dosavadních výsledků a trendů
 • Rebalancování portfolia s cílem udržení dohodnutého poměru riziko/výnos v rámci nastavené strategie
Visual 1